PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

Wanneer u niet zo lekker in uw vel zit, er milde psychische klachten zijn, en u hierdoor minder goed functioneert, kan het zinvol zijn een psychologische begeleiding te starten. Doelstelling is het opnieuw greep krijgen op uw psychische klachten of problemen en het verkennen en toepassen van mogelijkheden om hier anders mee om te gaan.

Ervaring leert dat via een kortdurend begeleidingstraject, grote positieve veranderingen kunnen worden bereikt.
Naast aandacht voor uw herstel is er tevens aandacht voor uw werksituatie en functioneren daarin.

Indien op basis van de intake blijkt dat er meer nodig is dan een kortdurende psychologische interventie, dan zal De Vocht Psychologie (natuurlijk in afstemming met u) doorverwijzen naar een gespecialiseerde GZ-psycholoog of psychotherapeut.

BURNOUT PREVENTIE

In tijden van crisis is de druk op medewerkers in organisaties groot. Mensen lopen op de toppen van hun tenen. Zij doen er alles aan om de diverse rollen die zij in het leven vervullen zo goed als het gaat te vertolken. Dit valt echter niet mee. Er zijn soms zorgen op allerlei gebied. Het risico dat dit leidt tot een negatief proces dat uitmondt in burnout is dan aanwezig. Burnout is een uitermate ernstig psychisch en lichamelijk toestandsbeeld dat liefst voorkomen wordt. Een traject Burnout preventie heeft als doel te verkennen welke stressoren op dit moment in uw leven spelen en hoe u deze op een meer effectieve wijze kunt hanteren.

Doel is dat u een betere balans vindt en merkt dat u wél invloed heeft in uw werk en privésituatie. In 5 tot 7 zittingen wordt gewerkt naar een verbetering van uw veerkracht en een resultaat behulpzaam is om te voorkomen dat u overbelast raakt.

BEGELEIDING NA MEDISCHE PROBLEMATIEK

Het is vaak niet eenvoudig om de flow van het werk weer op te pakken, nadat u om medische redenen een tijdje uit de roulatie bent geweest. Dit kan gepaard gaan met onzekerheid en gevoelens van tekortschieten.
Ervaring leert dat collega’s en leidinggevenden vaak het beste met u voor hebben, maar tegelijkertijd niet goed weten hoe hier goed mee om te gaan. Onbedoeld leidt dit dan soms toch tot problemen. Om frustraties te beperken en goede terugkeer te ondersteunen, kan begeleiding helpend zijn.
De Vocht Psychologie heeft op dit gebied een uitgebreide expertise opgebouwd.

TRAUMA BEHANDELING EMDR

Wanneer u een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt en u merkt dat u last houdt van klachten (zoals slaapproblemen, angstklachten of andere spanningsklachten), dan is de behandelmethode EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) bijzonder effectief. EMDR is een psychologische interventie met wetenschappelijk aangetoonde effectiviteit.
Een traject EMDR beslaat naast de intake doorgaans uit 3 sessies.