Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder – Ramses Shaffy

VISIE

Werk speelt een centrale rol in ons leven.
Het biedt ons inkomen, structuur, voldoening en sociale contacten.
Ook geeft werk ons de mogelijkheid onszelf beter te leren kennen en samen met anderen aan iets te bouwen.
En voor velen vormt werk zelfs een deel van hun identiteit.

Vaak hebben we een ambivalente verhouding met werk.
Werk kan ons tegelijk inspireren en beperken. Het geeft ons vrijheid, maar ook grenzen.
Werken moet, en dat is er niet altijd prettig aan, maar we kunnen ook heel gelukkig worden van fijn werk en leuke werkervaringen.

Toch antwoorden we op de vraag ‘wat doet er nou écht toe?’, meestal met: gezondheid, liefde en dierbaren. En benoemen we de waarde van kunst, muziek, sport en natuur.
We houden ervan ons te verwonderen en de wereld om ons heen bewonderen.

Hoe zorg je er dan voor dat je, ondanks die belangrijke plaats van werk, jezelf en datgene wat echt belangrijk is, niet uit het oog verliest?
En parallel daaraan: hoe bereik je zoveel mogelijk plezier en effectiviteit, wanneer je wél aan het werk bent?

De ‘waan van de dag’ maakt dat we veel energie verliezen en niet altijd de regie over ons leven voelen. Hierdoor raakt de balans soms verstoord.
Wanneer we meer inzicht hebben in onszelf, onze aarzelingen en kwaliteiten, geeft dit meer grip en ontstaat er persoonlijke groei.
Dat levert meer geluk op, meer zelfvertrouwen en een betere samenwerking!