Begeleide intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij deelnemers hun collega’s vragen om mee te denken over persoons- en functie-gebonden vraagstukken.
Vakgenoten herkennen zich vaak in voorkomende dilemma’s en struikelblokken: zorg- of hulpverleners die worstelen met het hanteren van een lastige cliënt, het ervaren van een (te) grote emotionele betrokkenheid, het omgaan met een onzekerheden in de professionele rol.
Het is zinvol en verademend om daarover met een groep mensen in een vergelijkbare functie te praten. Niet het aandragen van oplossingen, maar het stellen van vragen staat centraal.
Intervisie versterkt de professionaliteit en kwaliteit van het werk, vergroot het werkplezier en stimuleert de persoonlijke groei van de deelnemers.
Doelgroep: professionals uit het onderwijs, (medische) zorg, paramedische beroepen, hulpverleners.
De grootte van de intervisiegroep bestaat uit maximaal 8 personen.
De Vocht Psychologie draagt zorg voor de procesbegeleiding van deze intervisie.