De stijl van Simone laat zich kenmerken door een directe en persoonlijke benadering. Zij is zorgvuldig en aandachtvol, en vaak ook licht en met humor.
Cliënten voelen vaak snel een klik. En dat is toch waar het begint.

Simone is Registerpsycholoog van Arbeid en Gezondheid NIP en Psycholoog NIP.

Simone is NHG geregistreerd supervisor en maakt deel uit van de vaste coachpool van Challenge&Support .

Simone de Vocht (1971) studeerde in 1996 af als Psycholoog van Arbeid en Gezondheid.
Sindsdien heeft zij een uitgebreide ervaring opgedaan op het gebied van (arbeids)psychologisch onderzoek, begeleiding en coaching van medewerkers.
Als senior psycholoog en coach heeft zij niet alleen jarenlange ervaring op het gebied van het inzetten van gezondheid bevorderende interventies, ook heeft zij veel kennis van en inzicht in bedrijfsmatige processen en organisatie-aspecten die een rol spelen in het dagelijks functioneren van medewerkers.
Herstel van psychische problematiek, het hervinden van regie in het leven, bevorderen van persoonlijke effectiviteit, leiderschap en professionaliteit, alsmede begeleiding bij werkhervatting of voorkomen van ziekteverzuim, vormen hierin aandachtsgebieden.
Kenmerkend voor haar werk is het bevorderen van het bewustwordingsproces van mensen in het vinden van (herstel van) hun veerkracht en kwaliteiten.
Simone werkt met inzichten en methoden uit de cognitieve gedragstherapie (waaronder Rationeel Emotieve Therapie) alsmede op basis van de oplossingsgerichte benadering (Solution Focused Brief Therapy). Daarnaast kan zij putten uit een breed scala aan coachinterventies en is zij een ervaren teamcoach.
In de periode 2010-2014 werkte Simone bij het Helen Dowling Instituut. In deze werksetting heeft zij expertise ontwikkeld op het gebied van psychologische begeleiding van mensen die in aanraking zijn gekomen met de ziekte kanker; van begeleiding bij het verwerkingsproces tot terugkeer in het werk.
Naast haar werk als senior psycholoog/coach geeft Simone in de rol van psycholoog-docent enkele dagen per week onderwijs aan huisartsen in opleiding (Huisartsopleiding van Utrecht). Tevens is zij supervisor en heeft zij ervaring op het gebied van groeps- en teaminterventies en training.