Begeleiding bij terugkeer in werk na medische problematiek

Wanneer u om medische redenen, zoals oncologische problematiek, een tijdje uit de roulatie bent geweest, is het vaak niet eenvoudig om de flow van het werk weer op te pakken. Dit kan gepaard gaan met onzekerheid en gevoelens van tekortschieten.
Ervaring leert dat collega’s en leidinggevenden vaak het beste met u voor hebben, maar tegelijkertijd niet goed weten hoe hier goed mee om te gaan. Onbedoeld leidt dit dan soms toch tot problemen. Om frustraties te beperken en goede terugkeer te ondersteunen, kan begeleiding helpend zijn.
De Vocht Psychologie heeft op dit gebied een uitgebreide expertise opgebouwd.