Psychologische begeleiding

Wanneer u niet zo lekker in uw vel zit, er milde psychische klachten zijn, en u hierdoor minder goed functioneert, kan het zinvol zijn een psychologische begeleiding te starten. Doelstelling is het opnieuw greep krijgen op uw psychische klachten of problemen en het verkennen en toepassen van mogelijkheden om hier anders mee om te gaan.
Ervaring leert dat via een kortdurend begeleidingstraject, grote positieve veranderingen kunnen worden bereikt.
Naast aandacht voor uw herstel is er tevens aandacht voor uw werksituatie en functioneren daarin.

Indien op basis van de intake blijkt dat er meer nodig is dan een kortdurende psychologische interventie, dan zal De Vocht Psychologie (natuurlijk in afstemming met u) doorverwijzen naar een gespecialiseerde GZ-psycholoog of psychotherapeut.