Traumabehandeling EMDR

Wanneer u een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt en u merkt dat u last houdt van klachten (zoals slaapproblemen, angstklachten of andere spanningsklachten), dan is de behandelmethode EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) bijzonder effectief. EMDR is een psychologische interventie met wetenschappelijk aangetoonde effectiviteit.
Een traject EMDR beslaat naast de intake doorgaans uit 3 sessies.