WERKWIJZE

Uit onderzoek is gebleken dat de effectiviteit van psychologische begeleiding en coaching vooral wordt bepaald door de werkrelatie tussen coach/psycholoog en cliënt.
Voor een deel is die relatie een kwestie van wat vaak ‘een klik’ wordt genoemd; de ene persoon of aanpak past je beter dan de andere.
Daarbij is het van belang dat u als cliënt vertrouwen hebt in de psycholoog of coach en dat u haar als competent beleeft.
Voor een profielschets van die competentie en professionaliteit leest u meer onder WIE

De Vocht Psychologie werkt volgens de ethische gedragscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Indien de aanpak of expertise van De Vocht Psychologie niet toereikend is om u verder te helpen, dan zal dit in openheid met u worden besproken.
Desgewenst wordt u dan doorverwezen. Deze inschatting zal in het intakegesprek reeds worden gemaakt.

U kunt zich op eigen initiatief, via overleg met uw werkgever of bedrijfsarts of in afstemming met uw huisarts bij De Vocht Psychologie aanmelden.
Na uw aanmelding maken we een afspraak voor een face-to-face intakegesprek.

In dat gesprek brengen we samen uw wensen en doelstellingen in kaart.
Vervolgens stemmen we samen af welke aanpak passend zou kunnen zijn.

Trajecten van De Vocht Psychologie zijn met andere woorden maatwerk.

Wanneer u het wenselijk vindt, en altijd in primaire afstemming met u, kan er ook een terugkoppeling worden gegeven aan uw huisarts, bedrijfsarts of werkgever.
De Vocht Psychologie staat garant voor zorgvuldigheid in afspraken en communicatie.

Nadere informatie vindt u in onze Voorwaarden