Coaching

Coaching

Coaching stimuleert u in het onderzoeken en desgewenst doorbreken van uw vaste denk- en
voelpatronen. Op die manier ontstaat er ruimte uw talenten, waarden en dieperliggende drijfveren te
herkennen. Deze vormen het uitgangspunt om aan uw eigen doelen en perspectief te bouwen.
Waar loopt u warm voor, en welke aspecten kosten u juist te veel energie? Wat wilt u in uw werk
bereiken?

Uw effectiviteit in werk en leven staat centraal, waarbij er aandacht is voor uw (professionele) rol, het
krachtenveld waarbinnen u functioneert, de eisen van uzelf én de eisen uit uw omgeving.
Thema’s: normen en waarden, drijfveren, communicatie, assertiviteit, leiderschap, zelfsturing, werk-
privébalans, sociale onveiligheid, onzekerheid.

TEAMCOACHING

Daar waar professionals met elkaar samenwerken wordt een goede onderlinge afstemming en communicatie gevraagd.
De waan van de dag, veranderingen in de organisatie, het vertrek vaneen centrale collega en gebeurtenissen kunnen dit echter bemoeilijken.
Maar ook bij een plezierige samenwerking kan een team of afdeling behoefte hebben zich te ontwikkelen om meer resultaat te behalen of nóg beter samen te werken.
Teamcoaching kan dan een krachtig middel zijn om te investeren in teamsamenwerking.
Op basis van een intakegesprek met de opdrachtgever kunnen we vaststellen wat de aanleiding is én het gewenste resultaat.
Dit kan worden aangevuld met interviews van de deelnemers.

In teamsessies bieden we werkvormen aan waarmee het team aan de slag kan.
We maken gebruik van actieve en creatieve werkvormen, zodat iedereen meedoet en er een proces opgang komt.
Van wezenlijk belang is daarbij dat een gevoel van veiligheid én uitdaging in balans zijn.
Veiligheid om zo te komen tot meer openheid.
Uitdaging om via confrontaties niet helpende patronen te doorbreken.
Een teamcoaching wordt doorgaans begeleid door twee ervaren teamcoaches, tenzij het team klein is (ca. 6 personen of minder).
Met de deelnemers evalueren we de teamcoaching bij afronding en nadien met de opdrachtgever.