Over mij

Mijn stijl laat zich kenmerken door een directe en persoonlijke benadering, waarin ik actief naar uw verhaal luister en we gezamenlijk onderzoeken waar de behoefte aan verandering zich precies in manifesteert.
Dat doe ik met grote zorgvuldigheid, waarbij humor soms ook de nodige lichtheid kan brengen.

Mijn praktijk biedt een veilige plek om uw dilemma’s te verhelderen en uw (leer)doelen tot ontwikkeling te brengen. Mijn cliënten voelen vaak snel een klik. En dat is toch waar het begint.

In 1996 studeerde ik af aan Universiteit Utrecht als Psycholoog van Arbeid en Gezondheid.
Sinds die tijd heb ik een uitgebreide ervaring heb opgedaan op het gebied van begeleiding, coaching en teamcoaching.
Mijn praktijk bestaat uit coaching en begeleiding van medisch specialisten, medewerkers in de zorg, managers uit het hoger en middenkader, bestuurders, docenten, zelfstandig ondernemers en zzp’ers.
Dankzij de vele gesprekken die ik in mijn professionele rol heb gevoerd heb ik veel kennis en vaardigheden ontwikkeld op het gebied van individuele interventies én heb ik veel zicht gekregen op bedrijfsmatige processen, de politiek en dynamiek binnen organisaties en hoe al deze aspecten op
elkaar uitwerken.

In de jaren na mijn afstuderen volgde ik nog vele postdoctorale opleidingen en scholingen, waardoor ik een breed scala aan interventiemogelijkheden heb kunnen ontwikkelen die ik in mijn werk inzet.
Zo maak ik onder andere gebruik van kennis en methodieken uit de Cognitieve Gedragstherapie, Voice Dialogue en de Oplossingsgerichte therapie.
Naast mijn werk als senior psycholoog/coach geef ik als psycholoog-docent enkele dagen per week onderwijs aan huisartsen in opleiding (Huisartsopleiding van Utrecht). Tevens ben ik geregistreerd als supervisor-NHG.NIP
LinkedIn
Coaches voor medici
Challenge&Support