SUPERVISIE

Supervisie is een begeleidingsmethode, individueel of in een kleine groep (van maximaal 4 personen), die veel overeenkomsten heeft met coaching. Het is een methode die gebaseerd is op zelfsturend ervaringsleren.
Dat wil zeggen dat de supervisant in alle vrijheid zijn eigen leerdoelen formuleert en dat er gewerkt wordt op basis van het bespreken van concrete werkervaringen.

Supervisie past bij uitstek bij professionals in het onderwijs (docenten, teamleiders) en in de gezondheidszorg (artsen, hulpverleners).
Supervisie is een goede methode om, ondanks alle drukte, prioriteit te geven aan aandacht voor uw persoonlijk professioneel functioneren.

BEGELEIDE INTERVISIE

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij deelnemers hun collega’s vragen om mee te denken over persoons- en functie-gebonden vraagstukken.
Vakgenoten herkennen zich vaak in voorkomende dilemma’s en struikelblokken: zorg- of hulpverleners die worstelen met het hanteren van een lastige cliënt, het ervaren van een (te) grote emotionele betrokkenheid,
het omgaan met onzekerheden in de professionele rol.
Het is zinvol en verademend om daarover met een groep mensen in een vergelijkbare functie te praten. Niet het aandragen van oplossingen, maar het stellen van vragen staat centraal.

Intervisie versterkt de professionaliteit en kwaliteit van het werk, vergroot het werkplezier en stimuleert de persoonlijke groei van de deelnemers.
De grootte van de intervisiegroep bestaat uit maximaal 8 personen.
Als supervisor bied ik hierin procesbegeleiding en verdieping.