PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

Wanneer u milde psychische klachten heeft en u hierdoor minder goed functioneert, kan het zinvol zijn een psychologische begeleiding te starten. Ervaring leert dat met een kortdurend begeleidingstraject grote positieve veranderingen kunnen worden bereikt.
Naast aandacht voor uw herstel, bespreken we ook de factoren in de werksituatie en uw functioneren daarin.

Indien op basis van het intakegesprek blijkt dat er meer nodig is dan een kortdurende psychologische interventie, dan zal ik doorverwijzen naar een gespecialiseerde GZ-psycholoog of psychotherapeut.

TRAUMABEHANDELING EMDR

Wanneer u een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt en u merkt dat u last houdt van klachten (zoals slaapproblemen, angstklachten of andere spanningsklachten), dan is de behandelmethode EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) bijzonder effectief.
EMDR is een psychologische interventie met wetenschappelijk aangetoonde effectiviteit.
Een traject EMDR beslaat naast de intake doorgaans uit 3 sessies.