Werkwijze

Uit onderzoek is gebleken dat de effectiviteit van psychologische begeleiding en coaching vooral
wordt bepaald door de werkrelatie tussen coach/psycholoog en cliënt.
Voor een deel is die relatie een kwestie van wat vaak ‘een klik’ wordt genoemd; de ene persoon of
aanpak past beter dan de andere.
De Vocht Psychologie werkt volgens de ethische gedragscodes van het Nederlands Instituut van
Psychologen (NIP).
Indien de aanpak of expertise van De Vocht Psychologie niet toereikend is om u verder te helpen, dan zal ik dit in openheid met u bespreken.
Desgewenst wordt u dan doorverwezen. Deze inschatting zal in het intakegesprek reeds worden gemaakt.
U kunt zich op eigen initiatief, via overleg met uw werkgever of bedrijfsarts of in afstemming met uw
huisarts bij De Vocht Psychologie aanmelden.
Na uw aanmelding maken we een afspraak voor een face-to-face intakegesprek.
In dat gesprek brengen we samen uw wensen en doelstellingen in kaart en maken we afspraken
voor een vervolg.
De begeleiding vanuit mij is met andere woorden maatwerk.
In sommige opdrachten werk ik samen met ervaren collega psychologen of coaches.
De Vocht Psychologie staat garant voor zorgvuldigheid in afspraken en communicatie.
Nadere informatie vindt u in de Voorwaarden