ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK EN BEWONDER

Ramses Shaffy

Visie

Leven we om te werken of werken we om te leven? Liever dat laatste, zou je zeggen.
Maar soms doen we net alsof álles in het leven om dat werk draait.
En het is ook begrijpelijk dat werk een centrale rol speelt in ons leven.
Het geeft ons inkomen, structuur, voldoening en sociale contacten.
Het biedt ons de mogelijkheid onszelf beter te leren kennen en samen met anderen aan iets te
bouwen. Wat geweldig kan zijn.
En voor veel mensen vormt werk zelfs een deel van hun identiteit.
Toch hebben we soms een ambivalente verhouding met werk.
Werk kan ons tegelijk inspireren en beperken. Het geeft ons vrijheid, maar ook grenzen.
Werken moet, en dat is er niet altijd prettig aan, maar we kunnen ook heel gelukkig worden van fijn
werk en leuke werkervaringen.
Toch antwoorden we op de vraag ‘wat doet er nou écht toe?’, meestal met: gezondheid, liefde en tijd
doorbrengen met mijn dierbaren. Ook benoemen veel mensen de waarde van kunst, muziek, sport
en natuur.
We houden ervan ons te verwonderen en de wereld om ons heen te bewonderen.
Hoe zorg je er dan voor dat je, ondanks die belangrijke plaats van werk, jezelf en datgene wat echt
belangrijk is, niet uit het oog verliest?
En parallel daaraan: hoe bereik je zoveel mogelijk plezier en effectiviteit, wanneer je wél aan het
werk bent?
De ‘waan van de dag’ maakt dat we veel energie verliezen en niet altijd de regie over ons leven
voelen. Hierdoor raakt de balans soms verstoord.
Wanneer we meer inzicht hebben in onszelf, onze aarzelingen en kwaliteiten, geeft dit meer grip en
ontstaat er persoonlijke groei.
Dat levert meer zelfvertrouwen en geluk op, en een betere samenwerking!